Contacte

Spainyourhome - Els millors allotjaments de la Costa Brava

Global Gest XXI S.L.

C/ Del Mar 17 · 17470 St.Pere Pescador · Girona – Spain
Tel: +34 972 550 083
Fax: +34 972 550 416
E-Mail: info@spainyourhome.com

Política de Privacitat

En virtut del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en el present Formulari, consent de manera expressa a Global Gest XXI S.L el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis. Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de Global Gest XXI S.L que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a Global Gest XXI S.L juntament amb una fotocòpia del seu DNI: Global Gest XXI S.L, amb direcció en C/ De la Mar 17 · 17470 St.Pere Pescador · Girona – ESPAÑA.