Contacteer

Spainyourhome - De beste accommodaties aan de Costa Brava

Global Gest XXI S.L.

C/ Del Mar 17 · 17470 St.Pere Pescador · Girona – Spain
Tel: +34 972 550 083
Fax: +34 972 550 416
E-Mail: info@spainyourhome.com

Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens geeft de klant wiens gegevens op dit formulier zijn vermeld, Global Gest XXI S.L. uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken met het oog op de facturering en de promotie van de met hem op de markt gebrachte diensten, alsmede toestemming om te communiceren met de entiteiten waarmee hij een contract voor de levering en promotie van diensten had gesloten. De gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand van Global Gest XXI S.L, die de nodige veiligheidsmaatregelen heeft voor de vertrouwelijkheid en u kunt uw recht van toegang, rectificatie, annulering / verwijdering, verzet, beperking of overdraagbaarheid in overeenstemming met de wet, door het sturen van een brief aan Global Gest XXI S.L samen met een fotokopie van uw ID: Global Gest XXI S.L, met adres C/ Del Mar 17 – 17470 St.Pere Pescador – Girona – SPANJE.