Servicevoorwaarden en privacybeleid

Huurvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Privacity beleid

In overeenstemming met de huidige en toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat uw gegevens zullen worden opgenomen in het behandelingssysteem dat eigendom is van GLOBALGEST XXI SL met CIF B17784620 en met maatschappelijke zetel te C / DEL MAR 17, 17470 SANT PERE PESCADOR ( GIRONA), en waarvan het doel is het administratief beheer, facturering, boekhouding, wettelijke verplichtingen en procedures die voortvloeien uit het zoeken naar onroerend goed. U kunt de rechten van toegang, rectificatie, beperking van behandeling, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet / intrekking uitoefenen en claims indienen bij de controlerende autoriteiten, evenals andere rechten, via info@immosantpere.com. Aanvullende informatie: u kunt de aanvullende en gedetailleerde informatie over gegevensbescherming raadplegen op www.spainyourhome.com